Virheviesti

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls funktiossa _menu_load_objects() (rivi 579 tiedostossa /var/www/vhosts/kauppistensukuseura.net/httpdocs/includes/menu.inc).

Geneettinen sukututkimus

OVATKO KAUPPISET SAMAA ALKUPERÄÄ?
Geneettinen tieto sukututkimuksen varmistajana
Ari Kolehmainen
 
Sukututkimus on perinteisesti perustunut pelkästään asiakirjalähtöiseen tutkimukseen. Kun sukututkimus on tarkkaa ja lähdekriittistä, täyttää se historiantutkimuksen tieteelliset kriteerit. Huolimatta asiakirjojen puutteellisuudesta, voivat sukututkijan hypoteesit joskus osua oikeaan, ja eri sukututkijoiden vertaisarvioinnilla voidaan päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 2010-luvun aikana sukututkimuksen apukeinoksi ovat tulleet DNA-testit. Siinä missä ihminen voi tehdä erehdyksiä päätelmissään ja asiakirjoissakin voi olla virheitä, kertoo DNA lopullisen totuuden. DNA kertoo rehellisen ja lahjomattoman tiedon ihmisen alkujuurista. Tietenkin se voi paljastaa joskus myös sellaista joka laittaa osan sukututkimuksesta uusiksi: jossain sukupolvessa aikojen saatossa biologinen isä ei aina ole asiakirjoihin merkitty isä – eli aviomies.
Erityisesti 1500–1600-lukujen sukujuontoja ei voida pitää varmoina ilman DNA:n tuomaa vahvistusta. Kun puhutaan saman sukunimen kantajien sukulaisuudesta, on apukeinona käytännössä vain Y-kromosomin DNA. Poika perii aina isältään Y-kromosomin. Se on sukupolvien saatossa häviävän pieni osa koko perimästä, mutta sen avulla pääsemme suorassa isälinjassa varhaisten kantaisien jäljille ja samalla kiinni isommassa mittakaavassa myös koko asutushistoriaan. Samalla tavoin asutushistoriaa voidaan selvittää myös äitilinjan (mitokondrion DNA) testillä, sillä mitokondriot periytyvät aina äidiltä lapselle (mitokondrio on soluelin, jossa hengitys tapahtuu). Miehetkin saavat mitokondrion aina äidiltään, mutta eivät siirrä sitä eteenpäin omille lapsilleen. Nämä saavat mitokondrion DNA:n taas omalta äidiltään.
Itäisessä Suomessa, jossa Kauppistenkin alkujuuret ovat, oli jo keskiajalla käytössä sukunimet. Ne periytyivät pääsääntöisesti patriarkaalisesti isältä pojalle. On muistettava, että olivathan naisetkin isänsä sukunimellään, eivätkä ottaneet aviomiehensä nimeä. Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset olivat yleensä äitinsä nimellä, ellei isä ollut lasta tunnustanut. Joskus näissäkin tapauksissa lapsi saattoi silti olla äitinsä nimellä. Kun halutaan selvittää Kauppisten sukuhaarojen välisiä yhteyksiä, ja sitä ovatko sukuhaarat samaa alkuperää, on isälinjan Y-kromosomin DNA-testi tärkeä apukeino.
Yksittäisellä isälinjan testillä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, sillä kaikki perustuu vertailuun. Jos suvusta on testattu yksi ainoa mies, on mahdollista, että hänen isälinjassaan onkin ollut poikkeama. Ilman laajaa DNA-testien vertailupohjaa, vaikka olisikin pitkälle tehty sukututkimus, emme voi olla varmoja polveudummeko todella 1500-luvun kantaisästä. Jos allekirjoittanutkin olisi ottanut itsestään ensimmäisen ja ainoaksi jäävän isälinjan DNA-testin, olisi Kolehmaisten suvun alkuperäiseksi isälinjaksi oletettu aivan muun suvun isälinjaa. Laajan vertailupohjan avulla nimittäin selvisi, etteivät 1500-luvun asiakirjoihin merkityt Kolehmaiset olleet lainkaan suoran isälinjan esi-isiäni. Sukututkimus oli oikein tehty, mutta 1500-luvun veljistä lähtevien sukuhaarojen verrokkitestit osuivat kyllä jo keskiajalla haarautuneisiin Kolehmaisiin, mutta eivät omaan isälinjaani. Tämä kertoo kaiken oleellisen laajan vertailun merkityksestä: koko sukututkimuksen luotettavuus syntyy vasta laajasta DNA-vertailuaineistosta, sitä ennen emme voi olla varmoja sukujuonnoista. DNA-testien myötä sukututkimus ottaa myös askeleen kohti oikeaa tiedettä.
Jos kaksi saman sukunimen omaavaa sukuhaaraa eivät osu toistensa sukulaisiksi, ei tämä automaattisesti tarkoita, että isälinjassa olisi ollut poikkeama. On tarkasteltava kokonaisuutta: sukuhaarojen varhaisia esiintymisiä asiakirjoissa, niiden maantieteellistä aluetta ja sitä onko edes oletettavaa sukujen olevan saman kantaisän jälkeläisiä. Onhan monia samojakin sukunimiä syntynyt keskiajalla toisistaan riippumatta. Joskus isälinjan poikkeaman takana voi olla myös nimen periytyminen jo varhain äidinpuolelta, joko aviottomuuden tai vävyn kautta.
 
Savolaisten isälinjojen alaryhmiä
Kun Kauppisten varhaisimmat esiintymiset ovat Savon alueella, keskityn tässä artikkelissa savolaisten yleisimpiin isälinjojen alaryhmiin. Kauppisista on toistaiseksi kaksi valmista isälinjaista tulosta: lisää on kuitenkin lähiaikoina tulossa. Molemmat testatut Kauppiset ovat Ylä-Savon sukuhaaraa. Kauppisten sukukirjojen perusteella testattujen yhteinen kantaisä löytyisi 1500-luvun loppupuolelta. DNA-tulokset asettavat tähän hieman kysymysmerkkejä. Tulokset ovat toisistaan varsin kaukana, mutta ne mahtuvat juuri ja juuri satunnaisen vaihtelun sisään. Molemmissa sukulinjoissa olisi ollut poikkeuksellisen paljon mutaatioita, siis testattujen henkilöiden (tai heidän esi-isiensä) markkereiden toistokertojen muutoksia. Kun Ylä-Savon sukuhaaroista ja muistakin Kauppisista valmistuu lisää DNA-tuloksia, pystytään vastaamaan myös tähän kahden tuloksen vertailuun paremmin. Joka tapauksessa molemmat testatut Kauppiset ovat itäisen N-haploryhmän suurta karjalais-savolaista päähaaraa (N-Z1933). Isälinjaiset alaryhmät ovat nimetty SNP-mutaatioiden perusteella. SNP-mutaatiossa on kysymys yksittäisen emäksen muutoksesta. Näiden mutaatioiden perusteella luokitellaan koko ihmiskunnan isälinjat. Haploryhmät on nimetty kirjaimilla. N-haploryhmän oletetaan syntyneen noin 40 000 vuotta sitten Itä-Aasiassa.

Tämän hetken tulosten perusteella N-Z1933:n kantaisä on elänyt noin 2200 vuotta sitten. Erittäin suuri osa itäsuomalaisista suvuista on kyseisen kantaisän mieslinjaisia jälkeläisiä. Lukuisista muista miehen aikalaisista lähtevät poikalinjat ovat kuolleet. Tästä kantaisästä haarautuu alkusukupolvien kuluessa kaksi suurta päälinjaa (N-VL62 ja N-CTS4329). Näistä ensin mainittua kutsuttiin aiemmin karjalaishaaraksi ja jälkimmäistä savolaishaaraksi. Nimityksistä on nyttemmin luovuttu, sillä ne olivat osittain harhaanjohtavia. Karjalaishaaraa esiintyy asiakirjojen alkaessa Savossa yhtä runsaasti kuin savolaishaaraa, joten nimitykset ovat kyseenalaisia. Savolaishaara oli keskittynyt enemmän Savon puolelle. ”Karjalaishaarassa” eli N-VL62:ssa on toistaiseksi viisi alahaaraa. Niistä kaksi ovat todella suuria. N-Z1939:ään kuuluvat suvut ovat keskittyneet selkeästi Savon alueelle asiakirjojen alkaessa 1540-luvulla, kun taas N-Z1941:n suvut ovat voimakkaammin Karjalan kannaksella, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossakin. N-Z1941:n sukujen Savon alueen painopiste on läntisessä Savossa, kun taas N-Z1939 on enemmän keskittynyt Itä- ja Keski-Savoon. ”Savolaishaaralla” eli N-CTS4329:llä on kaksi alahaaraa. Näistä ylivoimaisesti suurempi, N-CTS8565, on noin 2000 vuotta vanha mutaatio. Tämän kantaisän jälkeläisiin kuuluvat myös testatut Kauppiset. Kahden Kauppisen markkerit poikkeavat toisistaan paljon, mutta heillä on keskenään samoja osumia. He kuuluvat suurella todennäköisyydellä N-CTS8565:n noin 200 vuotta myöhemmin syntyneeseen alahaaraan N-Z4998 ja myös sen noin 400-luvulla ajanlaskun alun jälkeen syntyneeseen alahaaraan N-CTS3223. Tämän jälkeen onkin kahden tuloksen perusteella ja ilman tarkempaa SNP-testiä (joka määrittää onko mikäkin edellä mainituista mutaatioista positiivinen vai negatiivinen), mahdotonta varmuudella sanoa ovatko Kauppiset N-CTS3223:n alahaaraa N-Z5892 vai N-Z5894 (on olemassa myös kolmas pieni alahaara N-BY449). Toisen Kauppisen tuloksen ja haaran laajemman levinneisyyden perusteella arvioisin Kauppisten olevan kuitenkin haara N-Z5894. Jos Kauppiset kiinnostuvat SNP-testauksesta, niin sen avulla asia selviää. SNP-testit ovat tavallisista markkeritesteistä erillisiä ja niiden avulla määritetään suvun paikka haploryhmän kartalla. Niistä ei yleensä ole apua sukuhaarojen välisiä suhteita selvittäessä (tähän riittävät markkeripohjaiset STR-testit, kuten Y-DNA67), mutta isossa asutushistoriallisessa kuvassa SNP-testit ovat hyödyllisiä.

Rinnakkaishaarat N-Z5894 ja N-Z5892 ovat syntyneet ehkä noin 500-luvun tietämillä. Näistä kahdesta N-Z5894 on selvästi laajempi. Se on levinnältään keskittynyt enemmän Savon länsiosiin. N-Z5892 on säilynyt vuosisatoja suppeana, ja siitä tulee yksi myöhemmän Varkauden kaupungin ympäristössä laajalle levinnyt N-Y4374, joka on syntynyt n. 1000-luvun alussa. Muuten N-Z5892:n alahaaroihin kuuluvat lähinnä Ristiinan Heikkiset. DNA-testauksen yleistymisen myötä monet haarat tietysti vielä laajenevat.

Savon alueen yleisimmät isälinjaiset alaryhmät vaikuttaisivat olevan N-Z5893, joka on aiemmin mainitun N-Z5894:n alahaara ja N-CTS7189. Se on puolestaan ehkä n. 800-luvulla syntyneen N-Z1939:n alaryhmä ja syntynyt noin 1000–1100-luvulla. N-Z1939 on levinneisyydeltään kuitenkin vahvasti savolainen ja erityisesti keskittynyt Savon itäisiin osiin.

Kauppisten sukututkimuksen uusi askel

Kauppisten sukuseura on jatkamassa sukututkimusta eteenpäin aiemmin tutkimattomien sukuhaarojen osalta. Osana tätä käynnistetään myös DNA-tutkimusprojekti. Tämän avulla selvitetään sukuhaarojen alkuperää ja myös varmistetaan sukujuontoja. Kauppisten on oletettu olevan samaa alkuperää, mutta nyt voidaan varmistaa, onko asia näin. Nykyaikaisilla menetelmillä on selvästi paremmat mahdollisuudet tehdä tieteellisempää sukututkimusta.

Pyydänkin kaikkia isälinjastaan ja DNA-testeistä muutenkin kiinnostuneita Kauppisia ottamaan yhteyden allekirjoittaneeseen. Opastan DNA-testin tilausasiassa eteenpäin. Kauppisten projektissa tullaan käyttämään amerikkalaista, Houstonissa sijaitsevaa kaupallisia kuluttajatestejä tekevää luotettavaa laboratoriota, Family Tree DNA:ta. Sen vertailupohja on Suomessa ylivoimaisesti laajin ja se on ainoa firma jonka kautta saa kattavia isälinjan DNA-testejä. Testit tilataan Suomi DNA-projektin kautta ja isälinjan Y-DNA67 (hinta/laatusuhteeltaan paras) maksaa normaalihintaisena 199 dollaria + postikulut. Tämä on euroissa n. 185 euron tietämillä riippuen dollarinkurssista. Näyte on suun sisäposken limakalvoilta kaaputettava solunäyte. Testipakkauksessa on mukana kaikki tarvittava näytteenottoon (vanupuikkojen tapaiset joilla näyte kaaputetaan, pienet koeputket, palautuskuori osoitteineen ja vihreä lupakaavake). Postista on lisäksi pyydettävä palautuskuoreen liimattava tullin tarra. 

Mikkelissä 19.11.2017

Ari Kolehmainen, Pohjolankatu 1 A 6, 50120 Mikkeli, puh. 040 830 6457, kolehmainen.ari@gmail.com
contrary